Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Umisťování odpařovací stanice

Umisťování odpařovací stanice

Pracovní skupina č.6

Česká asociace technických plynů v rámci pracovní skupiny 6 se dohodla na typické instalaci odpařovací stanice kyslíku, dusíku nebo argonu a na stanovení bezpečných odstupů od odpařovací stanice v případech, kdy toto není řešeno národním předpisem.

Specifikace objektuBezpečný odstup [m]  ***
* skutečnou vzdálenost určuje v ČR ochranné pásmo železniční tratě
** záleží na druhu hořlavé kapaliny a plynu
*** mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat
KYSLÍKDUSÍK, ARGON
do 10 m 310 až 100 m 3do 100 m 3
kontinuální sekce potrubí obsahující hořlavé plyny nebo kapaliny, nepřerušované tvarovkami nebo armaturami22,0 - 6,01
hranice pozemku, kde je instalováno zařízení, parkovací plochy (pro jiné než povol. vozidla), veřejné komunikace22,0 - 6,01,0 - 3,0
prostory, kde je povoleno pracovat s otevřeným ohněm, kouřit nebo používat zdroje způsobující vznícení22,0 - 6,01,0 - 3,0
trvalé umístění tlakových lahví a lahvových baterií s nehořlavými plyny22,0 - 6,0-
rozvodny středního nebo vysokého napětí, transformátory, velíny elektromotorů44,0 - 6,0-
sklady hořlavých látek, např. řezivo, včetně budov a konstrukcí ze dřeva44,0 - 6,03
technologická zařízení a strojní vybavení, které není součástí skladovacího zařízení44,0 - 6,0-
jámy, kanály, systémy pro odvádění povrchové vody, prostupy v systémech umístěné pod úrovní terénu44,0 - 6,03
tvarovky a armatury, např. ventily, příruby, šroubení v potrubních větví, které obsahují hoř. plyny nebo kapaliny  **44,0 - 6,03
kanceláře, kantýny a prostory, kde se mohou pohybovat zaměstnaci či návštěvníci66,0 - 8,03
sání vzduchu kompresorů a ventilátorů66,0 - 8,03
velkokapacitní skladování hořlavých kapalin a LPG  **66,0 - 8,03
železniční trať  *15,0 - 30,015,0 - 30,015,0 - 30,0

Obrázek instalace OS

Stáhněte si obrázek typické instalace ve vámi zvoleném formátu

Pár poznámek

Pro detailní řešení umístění odpařovací stanice kontaktujte vašeho projektanta.

Bezpečné vzdálenosti uvedené v této tabulce jsou na horní hranici minimálně požadovaných vzdáleností v souladu se směrnicemi IGC DOCUMENT 16/85/E a IGC DOCUMENT 17/85/E. V případě nejasností ČATP doporučuje postupovat podle těchto směrnic.

Bezpečná vzdálenost je definována od nainstalované technologie (tj. pláště zásobníku, odpařovačů, konce plnicí koncovky,šroubových a přírubových spojů apod.)

Projektant může jednotlivé vzdálenosti zvětšit či zmenšit, pokud jiné předpisy toto umožňují.