Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Podmínky členství

Kdo může být členem

Členem Asociace se mohou stát právnické osoby se sídlem v České republice, které jsou činné v následujících oblastech

Výroba, plnění, distribuce a nebo aplikace technických plynů

Konstrukce a výroba přepravních kontejnerů, tlakových lahví a nádob, zásobníků a odpařovačů ve spojení s užíváním technických plynů,

Konstrukce a výroba tlakových zařízení, armatur pro používání technických plynů

Prodej, revize a servis zařízení uvedených v předchozích bodech

Projekce a výstavba zařízení pro výrobu, dělení, stlačování, zkapalňování, lisování technických plynů a nebo jejich distribuce, včetně plynových rozvodů a mobilních zásobníků, trajlerů a cisteren

Poskytování dalších služeb spojených s technickým plyny, jako např. doprava technických plynů, školení o manipulaci s technickými plyny apod

Kategorie členství

Každý člen je povinen sdělit vedení Asociace při vzniku členství a na začátku každého roku, do které kategorie náleží.

Pro členství existují 4 členské kategorie

Kategorie 1

Roční obrat v technických plynech nad

5 000 mil. Kč
Kategorie 2

Roční obrat v technických plynech

800 až 5 000 mil. Kč
Kategorie 3

Roční obrat u ostatních společností nad

800 mil. Kč
Kategorie 4

Roční obrat u ostatních společností do

800 mil. Kč

Jak získat členství

O přijetí za člena rozhoduje členská schůze na základě písemné žádosti zájemce o členství, adresované představenstvu. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám Asociace.

Práva členů

Všichni členové mají právo účastnit se členské schůze; hlasovat na členské schůzi, volit a být volen, pokud toto právo mají podle stanov. 

Všichni členové jsou oprávněni podávat návrhy a stanoviska k činnosti Asociace; dostávat informace o jednáních Asociace; využívat výsledky činnosti Asociace; podílet se na stanoviscích připravovaných Asociací.

Všichni členové mají právo používat na firemních označeních text „Člen ČATP“ ve spojení se schváleným logem ČATP ČR a podle svých zájmů se zapojit do práce pracovních skupin.

Ukončení členství

Členství zaniká vystoupením člena. Vystoupení může být provedeno jen na konci obchodního roku, doporučeným dopisem adresovaným představenstvu Asociace a došlým nejpozději 6 měsíců před ukončením příslušného roku.

Člen může být vyloučen rozhodnutím členské schůze pro jiné mimořádné důvody na návrh představenstva.

Člen může být vyloučen rozhodnutím představenstva pro:

hrubé porušení Stanov;

jednání, které je v rozporu se zájmy Asociace a může ohrožovat účely Asociace nebo poškozovat její jméno;

podmínky pro přijetí člena již neexistují;

nezaplacení členských příspěvků nebo nákladů na služby.