Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Organizační struktura

Členská schůze

Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech Asociace, zvláště pak o těchto otázkách:

  • plán rozpočtu a výše příspěvkových jednotek,
  • roční finanční účetní výkazy,
  • změny ve Stanovách Asociace,
  • volba kontrolorů,
  • uvolnění představenstva a tajemníka,
  • dobrovolné rozpuštění Asociace.

Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti vypracovanou představenstvem.

Členská schůze jmenuje předsedajícího schůze a stanovuje jednací řád.

Členská schůze volí tajemníka.

Členská schůze

Představenstvo

Představenstvo

Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti vypracovanou představenstvem.

Představenstvo řídí Asociaci a zajišťuje informace ve všech záležitostech spojených s účely Asociace.

Představenstvo provádí usnesení členské schůze. Podává jí všechny návrhy, které jsou vhodné k podpoře úkolů a smyslu Asociace.

Představenstvo se skládá ze:

  • dvou zástupců člena první kategorie,
  • jednoho zástupce každého člena druhé kategorie,
  • jednoho zástupce členů třetí kategorie,
  • jednoho zástupce členů čtvrté kategorie.

Tajemník

Úlohou tajemníka je provádět veškeré pokyny představenstva.

Tajemník

Pracovní komise

Pracovní komise

Pracovní komise mají na starosti technické, normalizační, bezpečnostně-technické a ekologické úkoly, případně úkoly z jiných pracovních oblastí.

Pracovní komise jsou sestaveny ze zástupců jednotlivých členů Asociace. Členy komisí by měli být jmenování zvláště experti pracující v příslušných oborech, popřípadě v mezinárodních pracovních skupinách. Externí znalci mohou být jmenováni jako členové pracovních komisí po schválení představenstvem.