Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Důraz na ochranu

zdraví a životního prostředí

Specializované sdružení

SCHP a EIGA

Vysoký standard spolupráce

Tvorba norem, směrnic a doporučení

Co je ČATP?

ČATP je specalizované sdružení Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP) a člen European Industrial Gases Assotiation (EIGA).

Firmy, které v České republice vyrábějí a/nebo plní a distribuují technické plyny a firmy, které vyrábějí zařízení pro jejich výrobu a distribuci, založily Českou asociaci technických plynů (ČATP), která má formu zájmového sdružení právnických osob.

Máte zájem stát se členem asociace? Pojďte se podívat nejdříve na podmínky

Oblasti Zájmu

obrázek ochrany životního prostředí

Zvyšování bezpečnosti práce pomocí zpracování dokumentů, překladem dokumentů o nehodách a skoronehodách, rozbor příčin a navrhování opatření k nápravě.

Sledování evropské a národní legislativy v oblastech zájmu a vytváření společných pravidel a postupů nutných pro splnění legislativních požadavků

V souladu s českou a evropskou legislativou a ve spolupráci s EIGA i příslušnými státními orgány ČR vytvářet a sjednocovat u členských firem ČATP podmínky pro bezpečnou přepravu velkoobjemových i kusových produktů z jejich produkce a obchodní nabídky.

Společná řešení situací vzniklých při výrobě, plnění a distribuci tlakových lahví s plyny.  Sledování legislativy, zpracovávání interních dokumentů vhodných pro širokou veřejnost, spolupráce s příslušnými státními orgány.

Sledování evropské a české legislativy, společná řešení vedoucí je splnění požadavků legislativy.

V oblasti potravinářských plynů spolupráce se SZPI, převážně v oblasti kontroly kvality těchto plynů a obalů, ve kterých jsou plyny dodávány.

Svět medicinálních plynů je svět, který pomáhá zachraňovat životy. Proto je třeba dbát na jejich prvotřídní kvalitu a bezpečnost.

Sledování evropské a české legislativy, sledování technických norem – ISO, EN. ČSN.Zpracování řešení pro plnění těchto požadavků, případně projednávání výjimek s příslušnými státnímu orgány. Spolupráce na tvorbě zákonů a vyhlášek z oblasti tlakových a plynových zařízení.