Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Důraz na ochranu

zdraví a životního prostředí

Specializované sdružení

SCHP a EIGA

Vysoký standard spolupráce

Tvorba norem, směrnic a doporučení

Co je ČATP?

ČATP je spolek, který sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je:

  • výroba, úprava, skladování, distribuce, přeprava, používání, rozvoj a zneškodňování technických plynů (vč. medicinálních, potravinářských a speciálních plynů);
  • výroba či výstavba plynových a tlakových zařízení pro skladování technických, medicinálních a potravinářských plynů;
  • spolupráce s oborem výroby či distribuce technických plynů.

ČATP je členem v Evropské asociaci technických plynů (European Industrial Gases Association = EIGA).

Máte zájem stát se členem asociace? Pojďte se podívat nejdříve na podmínky

Oblasti Zájmu

obrázek ochrany životního prostředí

Zvyšování bezpečnosti práce pomocí zpracování dokumentů, překladem dokumentů o nehodách a skoronehodách, rozbor příčin a navrhování opatření k nápravě.

Sledování evropské a národní legislativy v oblastech zájmu a vytváření společných pravidel a postupů nutných pro splnění legislativních požadavků

V souladu s českou a evropskou legislativou a ve spolupráci s EIGA i příslušnými státními orgány ČR vytvářet a sjednocovat u členských firem ČATP podmínky pro bezpečnou přepravu velkoobjemových i kusových produktů z jejich produkce a obchodní nabídky.

Společná řešení situací vzniklých při výrobě, plnění a distribuci tlakových lahví s plyny.  Sledování legislativy, zpracovávání interních dokumentů vhodných pro širokou veřejnost, spolupráce s příslušnými státními orgány.

Sledování evropské a české legislativy, společná řešení vedoucí je splnění požadavků legislativy.

V oblasti potravinářských plynů spolupráce se SZPI, převážně v oblasti kontroly kvality těchto plynů a obalů, ve kterých jsou plyny dodávány.

Svět medicinálních plynů je svět, který pomáhá zachraňovat životy. Proto je třeba dbát na jejich prvotřídní kvalitu a bezpečnost.

Sledování evropské a české legislativy, sledování technických norem – ISO, EN. ČSN.Zpracování řešení pro plnění těchto požadavků, případně projednávání výjimek s příslušnými státnímu orgány. Spolupráce na tvorbě zákonů a vyhlášek z oblasti tlakových a plynových zařízení.