Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Kryogenní nádoby

Seznam norem pro kryogenní nádoby a norem souvisejících (ČSN, EN, prEN, ENV, ISO)

navazujících na Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., Směrnici Evropského parlamentu 1997/23/EC a Směrnici Evropského parlamentu 1999/36/EC

Pár poznámek

Tento přehled je udržován v půlročních intervalech a nemusí tedy popisovat aktuální stav

Návrhy Evropských norem prEN jsou postupně zapracovávány jako ČSN EN

Přehled je tvořen výběrem souvisejících norem – nejedná se tedy o ucelený přehled